• تماس با ما

    05632255201-3

  • ساعات تماس

    8 صبح الی 5 عصر

واحد فنی و مهندسی

در این واحد با به کارگیری طراحان و مهندسان متخصص و مجرب نسبت به طراحی انواع سازه ها و نظارت بر ساخت و نصب قطعات تولیدی اقدام می گردد.

اهم فعالیت های این واحد:

- طراحی و تهیه ی نقشه های سازه برای انواع سازه های فولادی با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای تحلیل و طراحی .

- تهیه ی نقشه های  SHOP DRAWINGبرای انواع سازه های فولادی با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای سه بعدی مدل سازی و ترسیم .

- نظارت مستقیم بر روند تولید و نصب

- رعایت اصول بهینه طراحی و مرتفع نمودن نواقص ومشکلات نقشه های سازه که باعث  پیشگیری از مشکلات حین نصب می گردد.

 

امکانات نرم افزاری

نرم افزار کاربرد
sap 200 Strcutural Design Software
Stadd III Strcutural Design Software
Etabs Strcutural Design Software
Takelaa Structure - X-Steel Structural Design & Shop Drawing Software
Mechanical Desktop Shop Drawing Software
ACAD Shop Drawing Software
BoCad Nesting Accessories
Auto Nest Nest Pro
Primavera , P3 Spread Sheet
Project project Control System
Windows Operating System
Access data Bank System
Power Point Desktop publishing
Word Word Processing
Excel Spread Sheet
Corel Draw Design
3D Studio 3D Architectural Presentation
Adobe PhotoShop Graphic Suite
Adobe Acrobat Reader PDF Reader

 

تماس سریع

خراسان جنوبی- بیرجند- شهرک صنعتی بیرجند-بلوار پویندگان شرقی-پویندگان 7 

کدپستی: 9719137899

وب سایت: www.taghbist.com

اینستاگرام: taghbist

پست الکترونیک: info@taghbist.com

Iran Region

98-056-32255201-3+